Chi phí tiếp khách hợp lý 2023 (Hóa đơn, Chứng từ hạch toán)

Chi phí tiếp khách hợp lý 2023 (Hóa đơn, Chứng từ hạch toán)

1. Quy định về hóa đơn tiếp khách (dịch vụ ăn uống) hợp lệ: * Phải đáp ứng được các yêu cầu sau: - Trước đây sử dụng hóa đơn giấy thì: Phải được khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn đúng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC - Còn hiện nay, đã sử dụng hóa đơn điện tử thì: Phải được khởi …

7 nguyên tắc kế toán cơ bản ai cũng cần phải nắm vững

7 nguyên tắc kế toán cơ bản ai cũng cần phải nắm vững

Khi bước vào sự nghiệp kế toán, có những nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng trong quá trình hạch toán và báo cáo tài chính của bất kỳ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nào. Bài viết dưới đây của Kế toán HBK cung cấp thông tin về 7 nguyên tắc kế toán cơ bản và 5 nguyên tắc kế toán bổ sung I. Nguyên …

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2023

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2023

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là chứng từ dùng để ghi nhận thông tin về khoản thuế TNCN mà tổ chức chi trả thu nhập (doanh nghiệp) đã khấu trừ của các nhân người lao động theo quy định.  Trong bài viết này, HBK Việt Nam sẽ tổng hợp các quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2023 mới nhất …

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2023

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2023

Rất nhiều câu hỏi về tình huống thuế TNCN mà doanh nghiệp gặp phải. Trong bài viết này HBK Việt Nam sẽ tổng hợp và giải đáp các thắc mắc đó. Thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm Trường hợp Công ty thuê cá nhân thực hiện quảng cáo sản phẩm, nếu cá nhân này không có đăng ký kinh doanh thì …

Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế TNDN

Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế TNDN

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế là những khoản nào? có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì các khoản chi phí không tương ứng với doanh thu là những …

Mức lương cơ sở năm 2023 mới nhất (lương tối thiểu chung)

Mức lương cơ sở năm 2023 mới nhất (lương tối thiểu chung)

Mức lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. . . Quy định về mức lương cơ sở …

Mức phạt chậm nộp tiền thuế theo cách tính năm 2022 mới nhất

Mức phạt chậm nộp tiền thuế theo cách tính năm 2022 mới nhất

Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định tại điều 59 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 1. Mức phạt tiền chậm nộp: Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp Công thức tính tiền chậm nộp như sau: Tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm …

Mô tả chi tiết công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Mô tả chi tiết công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp

Kế toán thuế là một vị trí không thể thiếu trong mọi loại hình doanh nghiệp. Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp không quá phức tạp, cần tuân thủ theo những quy định của Luật Thuế. Tuy nhiên; để làm được kế toán thuế thì không chỉ đòi hỏi kiến thức mà cần phải có được những kỹ năng cần …

Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp 2022

Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp 2022

Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá …

Kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Việc lựa chọn đăng kí thuế cho đơn vị trực thuộc (như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) theo hình thức hạch toán tài chính độc lập hay hạch toán tài chính phụ thuộc là tùy thuộc vào chế độ quản lí điều hành, quản lí sổ sách của công ty. Đồng thời cũng cần dựa vào tình hình hoạt …

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất 2022

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất 2022

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hóa đơn đã gửi cho người mua; đã giao hàng hóa/dịch vụ, xảy ra sai sót; người bán và người mua đã kê khai thuế nhưng lại phát hiện ra hóa đơn có sai sót. Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2022 dựa …

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định lỗ và chuyển lỗ là việc rất quan trọng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm bảo số thuế phải nộp được xác định chính xác và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo quy định, doanh nghiệp được chuyển lỗ đến 05 năm. 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trừ đi khoản lỗ được kết …