Ngày 29 tháng 9 năm 2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

.

.

Thông tư 80/2021/TT-BTC (Thông tư 80) hướng dẫn Luật Quản lý thuế lần này có nhiều điểm khác với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế trước đây. Ngoài nội dung hướng dẫn khác so với các văn bản hướng dẫn trước (vì quy định đã được sửa đổi, bổ sung mới), thì hình thức, thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế có nhiều điểm mới.

? Điểm nổi bật của Thông tư 80 là việc các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khấu trừ thuế đã được hướng dẫn rất cụ thể hơn so với trước đây. Cụ thể, khi cơ quan thuế thông báo với hội sở chính của ngân hàng, khi đó các ngân hàng, tổ chức tín dụng mới thực hiện khấu trừ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người nộp thuế và các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

⚠️ Một nội dung khác cũng rất đáng lưu ý. Đó là:

?‍? Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn khác nơi có trụ sở chính thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại trụ sở chính; đồng thời phân bổ số thuế phải nộp cho từng địa phương có hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, đối với hoạt động xây dựng, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ sở sản xuất có chi nhánh ở nhiều nơi, xổ số điện toán…, việc khai thuế đã được Thông tư 80 hướng dẫn rất rõ ràng; đồng thời việc phân bổ số thuế phải nộp cũng phù hợp hơn.

? Ví dụ: Đối với hoạt động xây dựng, quy định trước kia nếu công trình xây dựng ở địa bàn tỉnh khác nơi có trụ sở chính, thì người nộp thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai 2% trên giá trị công trình. Nhưng theo Thông tư 80, chủ đầu tư chỉ phải phải phân bổ 1% cho ngân sách địa phương nơi có công trình xây dựng.

✳️ Thông tư 80 có nhiều điểm nổi bật rất đáng chú ý về khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế…trong những điểm mới đáng chú ý trên đây, thì những điểm mới cơ bản mà người nộp thuế cần biết để triển khai thực hiện là:

Thứ nhất: Thủ tục khai thuế khác rất nhiều so với quy định trước đây. Ví dụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trước đây có thể khai thuế theo tháng, hoặc theo quý. Nhưng theo Thông tư 80 thì thuế TNCN là loại thuế khai theo tháng. Chỉ khi nào thuế GTGT khai theo quý, thì thuế TNCN mới được khai theo quý.

>>> Xem thêm: Video tóm tắt một số điểm mới Thông tư 80/2021/TT-BTC (phần 1) – Khai thuế, tính thuế (Điều 13 & Điều 17)

? Thứ hai: Việc khai thuế được sửa đổi rất cơ bản. Trước kia có những trường hợp khai ở chi nhánh, nơi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (hoạt động xây dựng cơ bản thì khai vãng lai ở các địa phương), nhưng theo hướng dẫn của Thông tư 80 phải khai tập trung tại trụ sở chính, sau đó trụ sở chính phân bổ cho các địa phương có cơ sở hoạt động xây dựng.

>>> Xem thêm: Video tóm tắt một số điểm mới tại Thông tư 80/2021/TT-BTC (phần 2) – Khai thuế, tính thuế (Điều 13, 15, 21, 22, 25)

Thứ ba: Việc quyết toán thuế được thực hiện tại trụ sở chính, đồng thời các địa phương được phân bổ cũng phải quyết toán, nhưng thời gian quyết toán thuế được thực hiện theo năm. Điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không phải kê khai và nộp thuế nhiều lần.

>>> Xem thêm: Video tóm tắt một số điểm mới Thông tư 80/2021/TT-BTC (phần 3) – Hoàn thuế, miễn, giảm thuế (Điều 31, 32, 38, 53, 54, 59)

Có thể nói, với thủ tục kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế được sửa đổi, bổ sung trên đây, người nộp thuế nên chủ động tìm hiểu để không kê khai chậm, kê khai không đúng dẫn đến bị phạt.

Với trường hợp hoàn thuế, nếu hồ sơ không đầy đủ, cơ quan thuế yêu cầu bổ sung, nhưng vì không nộp bổ sung hồ sơ, nên lẽ ra được hoàn thuế trong vòng 6 ngày, nhưng có thể kéo dài cả tháng, như vậy sẽ rất bất lợi.

✳️ Với nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế tại Thông tư 80, những lưu ý đối với cộng đồng doanh nghiệp, cũng như người nộp thuế là:

? Thông tư 80 có hiệu lực từ 1/1/2022, nhưng có đơn vị thời gian quyết toán thuế không phải từ 1/1 đến 31/12 hằng năm, mà có thể từ quý I năm trước đến tháng 4 năm sau. Vì thế, nếu người nộp thuế không chú ý, sẽ bị tính tiền chậm nộp.

Do đó, trong quá trình thực hiện, nếu bất cứ có khó khăn nào, thì người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ. Trường hợp cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp không xử lý được, thì có thể đề nghị lên cấp cao hơn để được giải quyết.

Có thể nói, Thông tư 80 đã hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, người nộp thuế nên tìm hiểu và thực hiện cho đúng. Trong trường hợp gặp khó khăn khi triển khai thực hiện, thì người nộp thuế nên chủ động đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp hỗ trợ, hoặc kiến nghị với Tổng cục Thuế để được đảm bảo quyền lợi.

>>> Xem thêm: Toàn bộ nội dung văn bản của Thông tư 80/2021/TT-BTC

.

.

***Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây.