TẶNG FILE EXCEL TÍNH GIÁ THÀNH ĐẦY ĐỦ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG.

File excel lấy dữ liệu dựa trên tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tập hợp các khoản mục chi phí 621, 622, 623, 627, kết chuyển giá vốn 632, ghi nhận doanh thu 511.

File excel gồm có 3 bảng cáo cáo chính:

1. Báo cáo tập hợp chi phí và tính giá thành của từng công trình: trong sheet này, mọi người có thể xem chi tiết từng loại chi phí 621, 622, 623, 627 của từng công trình và lũy kế theo thời gian đã thi công, qua đó mọi người có thể xem được giá thành của từng công trình ở thời điểm được chọn.


2. Báo cáo tập hợp doanh thu và giá vốn của từng công trình: sheet này thể hiện doanh thu và giá vốn của công trình ở từng thời điểm báo cáo, lợi nhuận đạt được và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của từng công trình.


3. Báo cáo so sánh giá vốn thực tế và dự toán của từng công trình : đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và doanh nghệp có trách nghiệm giải trình khi giá vốn thực tế và dự toán chênh lệch nhau quá nhiều, tỷ lệ chênh lệch hơn 5% thì cần phải xem xét lại.


File excel được thiết kế tự động, sử dụng các công thức đơn giảm như hàm SUM, SUMIFS, thanh combo box,…

Các bạn quan tâm có thể tải file đính kèm ở dưới về nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây.

————————-

CÔNG TY CỔ PHẦN HBK VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 254/100 Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0942.120.780
Email : hbkvietnam1@gmail.com
Website: https://www.hbkvietnam.com