LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Kế toán trưởng đơn vị nhà nước)

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng

  • Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.
  • Căn cứ điều 53 ” Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP : Tất cả các ĐVHCSN phải có Kế toán trưởng . Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Công ty Cổ phần HBK Việt Nam phối kết hợp với Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

 

 

1. Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kiểm toán
  • Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính

3. Giảng viên: Là các Giảng viên kinh nghiệm từ Học viện tài chính và các trường đại học

4. Học phí:

– Tại Hà Nội: 2.800.000 đ (Hai triệu tám)

– Tại các tỉnh: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

  • Chưa bao gồm tài liệu

Ghi chú: Học viên đăng ký học nộp:

  • Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng
  • 2 ảnh 3*4 (trong phong bì)
  • Giấy xác nhận năm công tác của đơn vị (nhấn vào để tải Mẫu giấy xác nhận_KTT

Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài Chính (chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán)

  • Phôi chứng chỉ do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cấp
  • Chứng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm

Nội dung khóa học kế toán trưởng gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ Tài Chính

 I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

Chuyên đề Nội dung
Chuyên đề 1  Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Chuyên đề 2  Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 3  Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước
Chuyên đề 4  Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
 Ôn tập và thi Phần I
 II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
Chuyên đề 5  Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
Chuyên đề 6  Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
Chuyên đề 7  Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 8  Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp
Chuyên đề 9  Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 10  Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp
 Ôn tập và thi Phần II

———————————————————

Mọi chi tiết liên hệ:

✅ CÔNG TY CỔ PHẦN HBK VIỆT NAM
 Chi nhánh tại Hà Nội:
    1. Quận Hoàng Mai: Số 100 ngõ 254 Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
    2. Quận Đống Đa: P668, Tầng 6, Tòa nhà Vân Nam, Số 26 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
    3. Quận Hà Đông: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
 Chi nhánh các Tỉnh: TP. HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Tiền Giang, Vĩnh Long
? Hotline: 0828 565 168 – 0942 120 780
? Website: www.hbkvietnam.com
? Email: hbkvietnam1@gmail.com