1. MẪU CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế hay cách gọi khác là Hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa… là một trong những dạng hợp đồng phổ biến. HBK Việt Nam cung cấp mẫu hợp đồng để các bạn tham khảo:

>>> Link Download: