Hình ảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán Lập và kiểm tra BCTC tại Sở NN&PTNN tỉnh Điện Biên.